Vlastné produkty

Offeris

Offeris

Informačný systém určený pre obchodné spoločnosti a obchodné oddelenia výrobných spoločností. Systém svojím zaradením patrí do skupiny software označovanej ako CPQ (Configure Price Quote).
Systém je vytvorený ako on-line riešenie, čo umožňuje jeho používateľom prácu aj mimo kancelárie, pričom jeho dizajn je optimalizovaný aj pre tablety so systémom Android a iOS.

www.offeris.com
FreeFAKTURA

FreeFAKTURA

Jednoduchý fakturačný on-line program prístupný pre všetkých zadarmo. Jeho účelom je overenie si on-line marketingových stratégií, preto nie je pre zákazníkov spoplatňovaný.
Celá aplikácia je vytvorená pomocou frameworku jQuery Mobile a je primárne určená pre mobilné zariadenia.
Použité technológie: PHP, MySQL, jQuery mobile.

www.freefaktura.sk
ISÚOŠKŠOK - ŠOK

ISÚOŠKŠOK - ŠOK

Informačný systém vytvorený pre Úrad pre Obrannú Štandardizáciu, Kodifikáciu a Štátne Overovanie Kvality využívaný odborom štátneho overovania kvality. Slúži na dlhodobú udržateľnosť administratívne náročného výkonu činností odboru.
Riadi sa podľa zákona č. 11/2004 Z.z. a taktiež podľa štandardu NATO STANAG 4107. Upravuje aj bilaterálne dohody.

Čítať viac

Outsourcing

EMANS

EMANS

Systém je určený pre výrobné spoločnosti a slúži na riadenie výroby až na úroveň ovládania hardwarových komponentov na výrobnej linke. Celé riešenie je vďaka použitej technológii jBPM plne konfigurovateľné, čo znamená, že na základe technologického procesu definovaného vo wysiwyg editore sa výroba dokáže prispôsobiť každej jednej objednávke.
Okrem riadenia výroby sa systém používa aj na sledovanie a vyhodnocovanie výroby, automatizované merania a pod.
Použité technológie: J2EE, jBPM, MySQL

Image 5

Cestovné príkazy

Modul Cestovné príkazy je súčasťou informačného systému Crystal Office, ktorý používa úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja a zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Rieši celý proces žiadostí o služobnú cestu, schvaľovací proces, ktorý sa člení podľa toho, či sa jedná o tuzemskú alebo zahraničnú cestu.
Celý informačný systém je vlastníctvom spoločnosti Crystal Consulting, s.r.o., Trenčín.
Použité technológie: J2EE, MySQL

Horec/W

Horec/W

Informačný systém Horec/W je určený pre riadenie činností hotelovej recepcie. Slúži na rezerváciu objednávok, rezerváciu ubytovacích i voľno časových aktivít a miestností, pripojenie telefónnej ústredne ako je fiškálneho modulu. Na systéme pracoval Ing.Branislav Biskupič ako člen vývojárskeho tímu.
Systém je vlastníctvom spoločnosti Asseco Solutions, a.s., Bratislava
Použité technológie: Delphi, Java, Oracle